Napísali o mne

Študovali ste úžitkové výtvarníctvo, odbor Keramika. Čo vás k tomu viedlo? Prečo ste sa rozhodli práve pre keramiku?

Už od útleho detstva som mala rada zvieratá, prírodu a rada kreslila. Neustále som si niečo, ako dieťa tvorila a pani učiteľka už v škôlke mamke odporúčala , aby som navštevovala základnú umeleckú školu. Tak som ju navštevovala. Samozrejme sa mi tam všetko páčilo a trávila som tam celú základnú školu. Keď prišiel 9. ročník už som nad inou školou ako s umeleckým zameraním ani neuvažovala. A tak moje ďalšie kroky viedli na Školu úžitkového výtvarníctva, odbor Keramika.

Rada kreslím, maľujem, ale v hline som sa vedela naplno realizovať. Neskôr som si urobila pedagogické minimum, ale akosi už neostávalo viac času na štúdium, keďže prišla rodina, čo môžem povedať, bolo najlepšie, čo sa mi podarilo :)…