Copyright & autorský zákon*

#keramikasvarc

V dnešnom svete je duševné vlastníctvo častokrát neznámy pojem. Len málo ľudí si uvedomuje výnimočnosť toho druhého. Stáva sa bežne, že si niekto privlastní niečo čo mu nepatrí a podpíše sa pod cudzie ako pod svoje vlastné. Majte prosím na pamäti autorský zákon, kopírovanie produktov patrí medzi nekalé obchodné spôsoby a praktiky s cieľom obohatiť sa. 
Všetkých vás, ktorí tvoríte alebo začínate so svojou vlastnou tvorbou povzbudzujem, hľadajme svoju vlastnú inšpiráciu a cestu ako sa vyjadriť. Nakoniec sú to detaily, ktoré nás prezrádzajú. Originál nie je možné nahradiť falzifikátom. Pamätajte si, že ste jedineční a výnimoční a preto si vážme prácu jedni druhých a budujme vzájomnú kultúru úcty.